1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R114 _ 30/06/2021
  5. Cán bộ tuyển sinh mong muốn báo cáo nhanh số lượng hồ sơ tuyển sinh lên PGD

Cán bộ tuyển sinh mong muốn báo cáo nhanh số lượng hồ sơ tuyển sinh lên PGD

  • Trước phiên bản R114: CBTS phải mất nhiều thời gian để khai báo đầy đủ thông tin cho từng bộ hồ sơ tuyển sinh khiến cho Phòng giáo dục và Đào tạo không nắm bắt nhanh được số lượng hồ sơ nhà trường đã nhận trong ngày.
  • Từ phiên bản R114: CBTS nhanh chóng khai báo được số lượng hồ sơ tuyển sinh giúp Phòng Giáo dục và Đào tạo nắm bắt số lượng kịp thời.

Các bước thực hiện:

Để thêm nhanh số lượng hồ sơ đã nhận trực tiếp trong ngày, anh/chị vào Tiện ích/Nhập số lượng hồ sơ trực tiếp và khai báo số lượng hồ sơ trực tiếp đã nhận vào phần mềm.

Phần mềm tự tạo mã hồ sơ tương ứng với số lượng hồ sơ anh/chị đã nhập. Anh chị có thể sửa hồ sơ để bổ sung thông tin hoặc sử dụng chức năng nhập khẩu bổ sung.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 23/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ