Đăng nhập

Để đăng nhập, thực hiện như sau:

  1. Truy cập vào địa chỉ phần mềm do MISA cung cấp.
  2. Nhập tài khoản và mật khẩu do MISA cung cấp.
  3. Nhấn Đăng nhập.
  4. Tích chọn Tôi đã đọc và đồng ý với thoả thuận sử dụng dịch vụ.
  5. Nhấn Đồng ý.
  6. Đặt lại mật khẩu đăng nhập khác với mật khẩu do MISA cung cấp để đảm bảo tính bảo mật dữ liệu của đơn vị.
  7. Nhấn Đồng ý.
  8. Đăng nhập lại bằng mật khẩu vừa đổi

Lưu ý: Việc yêu cầu xác nhận thoả thuận sử dụng và đổi mật khẩu chỉ xuất hiện đối với lần đầu tiên đăng nhập vào phần mềm MISA QLTH

Xem hướng dẫn đổi mật khẩu với những lần sau tại đây.

Cập nhật 01/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ