1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Khi có trường hợp nghỉ dịch đột xuất, nhà trường cần điều chỉnh kế hoạch thu như thế nào?

Khi có trường hợp nghỉ dịch đột xuất, nhà trường cần điều chỉnh kế hoạch thu như thế nào?

Tình huống xảy ra:

Nhà trường đã tạo kế hoạch thu cho tháng 2, tuy nhiên giữa tháng nghỉ dịch và đã có 1 số phụ huynh nộp tiền cho đợt thu tháng 2.

Sang tháng 3 trường đi học trở lại và tiếp tục lập kế hoạch thu cho đợt tháng 3. Nhà trường muốn:

 • Khoản tiền học phí phụ huynh đã đóng cho tháng 2 mà không học được trả lại.
 • Các phụ huynh chưa đóng thì không thu tiền học phí tháng 2 mà chỉ thu của khoản tiền ăn (nếu có)
 • Thông báo cho phụ huynh khoản thu của cả tháng 2 và tháng 3.

Hướng dẫn thực hiên:

Bước 1: Ở đợt thu tháng 2:

 • Với học sinh đã nộp tiền: kế toán dùng trả lại tiền ngoài phần mềm cho khoản học phí
 • Với học sinh chưa nộp tiền: Kế toán vào Đợt thu/Xem chi tiết đợt thu, sửa lại số tiền phải đóng cho khoản học phí theo đúng số tiền của tháng 2.

Bước 2: Chốt đợt thu tháng 2:

Nhập số buổi thực tế ăn của học sinh trong tháng 2 để tính ra số buổi hoàn lại trong tháng 2.

Bước 3: Lập đợt thu tháng 3:

 • Khi đó số buổi được hoàn lại của tháng 2 được bù trừ sang đợt thu tháng 3
 • Thông báo lại cho học sinh cả đợt thu tháng 2 và tháng 3:
  1. In thông báo thu tiền cho cả đợt thu tháng 2 và tháng 3: Hướng dẫn tại đây
  2. Nếu phụ huynh dùng ứng dụng SISAP chỉ cần dùng chức năng “Thông báo cho phụ huynh” để gửi thông báo đến phụ huynh.
Cập nhật 08/08/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ