1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để thực hiện đối soát các giao dịch ngân hàng qua mã định danh học sinh trên CSDL Quốc gia?

Làm thế nào để thực hiện đối soát các giao dịch ngân hàng qua mã định danh học sinh trên CSDL Quốc gia?

Để thực hiện đối soát các giao dịch ngân hàng qua mã định danh học sinh trên CSDL Quốc gia, anh/chị cần thực hiện cập nhật mã thống kê trên phần mềm giống với mã định danh trên CSDL Quốc gia.

Bước 1: Xuất khẩu danh sách học sinh từ CSDLQG

 1. Trên CSDLQG, chọn menu 4. Học sinh\4.1. Hồ sơ học sinh\4.1.1. Nhập khẩu danh sách học sinh từ excel
 2. Nhấn Khối/Lớp cần xuất khẩu thông tin học sinh
 3. Nhấn Tải file mẫu kèm dữ liệu

Bước 2: Tải tệp mẫu nhập khẩu hồ sơ học sinh trên MISA EMIS

 1. Vào Khoản thu \Hệ thống\Danh sách học sinh.
 2. Nhấn vào biểu tượng ba chấm, chọn Nhập khẩu.
 3. Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách học sinh theo nhu cầu do phần mềm cung cấp.
  • Trường hợp đơn vị chưa có hồ sơ học sinh nào trên phần mềm có thể  Chọn mẫu Nhập khẩu nhanh (Nhập khẩu nhanh thông tin cơ bản của học sinh: Họ tên học sinh, Lớp) hoặc mẫu Nhập khẩu chi tiết (Nhập khẩu đầy đủ các thông tin như: Diên ưu tiên, hỗ trợ, Thông tin phụ huynh,…)
  • Trường hợp đơn vị đã có hồ sơ học sinh trên phần mềm Chọn mẫu Nhập khẩu cập nhật: nhập khẩu cập nhật/bổ sung thông tin mã thống kê của học sinh đã có trên phần mềm.
   Chọn phạm vi tệp học sinh xuất khẩu mà anh/chị muốn cập nhật.

Bước 3: Nhập khẩu hồ sơ học sinh vào MISA EMIS

 1. Sao chép thông tin Mã học sinh từ tệp xuất khẩu từ CSDLQG (bước 1) sang cột Mã thống kê trên tệp excel mẫu của phần mềm vừa tải về ở bước 2.
 2. Chọn tệp excel mẫu đã có dữ liệu được sao chép để nhập khẩu vào phần mềm
 3. Nhấn Tiếp tục, phần mềm chuyển sang bước Nhập khẩu.
 4. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông và hiển thị kết quả bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ.
 5. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi thông tin học sinh hợp lệ vào phần mềm.
  Xem hướng dẫn chi tiết các bước nhập khẩu hồ sơ học sinh tại đây.

Sau khi cập nhật xong mã thống kê trên phần mềm giống với mã định danh trên CSDLQG, anh/chị dễ dàng thực hiện đối soát các giao dịch ngân hàng qua mã định danh học sinh trên CSDLQG. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 05/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ