1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Phụ huynh không thấy tính năng Nộp tiền học trên ứng dụng SISAP

Phụ huynh không thấy tính năng Nộp tiền học trên ứng dụng SISAP

Nguyên nhân

Phụ huynh không biết tính năng Nộp tiền học ở đâu

Hướng xử lý

Hướng dẫn phụ huynh vào phần Tiền học hoặc kích vào tin thông báo đóng tiền học để ra màn hình Tiền học, các đợt chưa nộp sẽ có nút “Nộp” màu xanh

Cập nhật 21/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ