1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Phụ huynh nộp tiền qua ứng dụng thu hộ (ViettelPay…) nhưng không nhớ mã học sinh

Phụ huynh nộp tiền qua ứng dụng thu hộ (ViettelPay…) nhưng không nhớ mã học sinh

Nguyên nhân

Khi thanh toán qua ứng dụng thu hộ, phụ huynh lựa chọn cách nhập mã học sinh để thanh toán tiền học.

Hướng xử lý

Phụ huynh có thể xem tại phần “Trang cá nhân” trên app SISAP.
Ngoài ra phụ huynh có thể chọn cách tìm theo thông tin: trường/lớp/thông tin con để thanh toán tiền học.

Cập nhật 15/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ