1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Phụ huynh ra ngân hàng nộp tiền nhưng ngân hàng báo không có hóa đơn phải thanh toán.

Phụ huynh ra ngân hàng nộp tiền nhưng ngân hàng báo không có hóa đơn phải thanh toán.

Nguyên nhân

Do nhà trường thiết lập “Phụ huynh chỉ được nộp tiền trong khoản thời gian đã thông báo” nên khi hết thời gian nộp tiền phụ huynh sẽ không thể nộp tiền qua SISAP hay các kênh thu hộ khác.

Hướng xử lý

Phụ huynh đến nộp tiền mặt trực tiếp tại trường hoặc liên hệ nhà trường xin thông tin tài khoản ngân hàng để thực hiện chuyển khoản

Cập nhật 21/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ