1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Phụ huynh sử dụng tính năng “thanh toán qua MB” trên app SISAP nhưng chỉ có tài khoản, không có thẻ MB thì phải làm như thế nào?

Phụ huynh sử dụng tính năng “thanh toán qua MB” trên app SISAP nhưng chỉ có tài khoản, không có thẻ MB thì phải làm như thế nào?

Nội dung

Trả lời

Để sử dụng tính năng “thanh toán qua MB” phụ bắt buộc phải có thẻ ngân hàng: có thể là ngân hàng MB hoặc thẻ ngân hàng khác đã kết nối với ví MB.
Nếu phụ huynh mới chỉ mở tài khoản, chưa có thẻ MB, vui lòng liên hệ với MB để được hỗ trợ mở thẻ.

Cập nhật 21/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ