Nhập danh sách học sinh trên phân hệ Khoản thu

Cho phép đưa danh sách học sinh đang được quản lý trên các tệp excel hoặc trên sổ sách, giấy tờ vào phần mềm để quản lý, phục vụ việc thu phí.

Nhập khẩu danh sách học sinh

 1. Để thêm nhanh danh sách học sinh đơn vị đang quán lý từ tệp excel vào phần mềm, vào menu Thiết lập/Danh sách học sinh/Tiện ích
 2. Nhấn Nhập khẩu.
 3. Tải tệp mẫu excel nhập khẩu danh sách học sinh do phần mềm cung cấp.
 4. Sao chép danh sách học sinh từ tệp excel đơn vị đang quản lý sang tệp excel mẫu của phần mềm.
 5. Nhấn vào biểu tượng để chọn tệp excel mẫu đã có dữ liệu được sao chép. Nhấn tiếp theo để chuyển sang bước Kiểm tra dữ liệu.
 6. Hệ thống sẽ chỉ ra bao nhiêu dữ liệu học sinh hợp lệ, bao nhiêu dữ liệu học sinh không hợp lệ.
  Lưu ý:

  • Có thể sử dụng chức năng Cập nhật dữ liệu không hợp lệ để sửa trực tiếp các bản ghi bị lỗi ngay trên phần mềm, mà không cần phải quay lại tệp excel để sửa. 
  • Nếu tích chọn Kiểm tra trùng học sinh theo Mã học sinh, sau khi nhấn Thực hiện phần mềm sẽ cho phép lựa chọn 1 trong 2 cách xử lý sau:

   • Chọn Ghi đè, nếu muốn cập nhật thông tin học sinh có mã trùng trên tệp excel vào phần mềm.
   • Chọn Bỏ qua, nếu muốn giữ nguyên thông tin của học sinh có mã trùng trên phần mềm, không cập nhật từ tệp excel.
 7. Nhấn Thực hiện. Tại bước Kết quả nhập khẩu, hệ thống sẽ nhập khẩu những dữ liệu học sinh hợp lệ vào phần mềm và thông báo kết quả nhập khẩu.
  Lưu ý: Có thể xem kết quả nhập khẩu chi tiết bằng cách chọn Nhấn vào đây để tải về tệp kết quả chi tiết. Những dữ liệu sau đây sẽ không được nhập vào:

  • Học sinh thiếu mã học sinh, thiếu họ và đệm, thiếu tên, thiếu ngày sinh, thiếu lớp, thiếu ngày nhập trường.
  • Thông tin Khối lớp không có trên phần mềm.
  • Học sinh trùng mã.
 8.  Nhấn Kết thúc.

Khai báo từng học sinh

 1. Vào menu Thiết lập/Danh sách học sinh. Nhấn Thêm trên danh sách học sinh.
 2. Khai báo thông tin học sinh.
 3. Nhấn Cất.
Cập nhật 07/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ