Khai báo danh sách lớp học

Khai báo danh sách lớp là căn cứ để nhập danh sách học sinh theo từng lớp, từ đó giúp cho việc quản lý thu học phí của học sinh dễ dàng hơn.

  1. Vào menu Thiết lập/Danh sách học sinh.
  2. Tại phần Danh sách lớp, nhấn chuột phải tại danh sách các khối lớp để thêm các lớp tương ứng với khối
  3. Chọn Thêm và nhập thông tin của lớp.

Cập nhật 07/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ