1. Trang chủ
 2. Tuyển sinh
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Quên địa chỉ truy cập làm như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Thư viện
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Quên địa chỉ truy cập làm như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Học trực tuyến
 3. Giáo viên
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Quên địa chỉ truy cập làm như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Học trực tuyến
 3. Học sinh
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Quên địa chỉ truy cập làm như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Thời khóa biểu
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Quên địa chỉ truy cập làm như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Thiết bị
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Quên địa chỉ truy cập làm như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Quên địa chỉ truy cập làm như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp Mầm non
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Quên địa chỉ truy cập làm như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp Tiểu học
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Quên địa chỉ truy cập làm như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Học sinh
 3. Cấp THCS/THPT
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Quên địa chỉ truy cập làm như thế nào?

Quên địa chỉ truy cập làm như thế nào?

Câu hỏi

Khi cán bộ giáo viên quên địa chỉ truy cập vào phần mềm QLTH.VN thì làm như thế nào để có thể lấy lại địa chỉ truy cập?

Các bước thực hiện
 1. Tại trình duyệt, nhập địa chỉ https://qlthapp.misa.vn/
 2. Trên giao diện đăng nhập, nhập thông tin Tỉnh/Thành phố /Quận/Huyện theo thông tin đăng ký sử dụng của đơn vị. Phần mềm tự động lấy lên thông tin về các địa chỉ truy cập của các đơn vị có đăng ký theo phạm vi anh/chị tìm kiếm.
 3. Tìm tới tên đơn vị của mình
 4. Nhập thông tin đăng nhập (Nhập tên đăng nhập/SĐT/Email, Mật khẩu)
 5. Nhấn Đăng nhập.
Cập nhật 22/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ